Nhà trường + phụ huynh và tổ chức thiện nguyện Âu Cơ - Việt Trì tặng khẩu trang y tế miễn phí cho học sinh để góp phần phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra
Nhà trường + phụ huynh và tổ chức thiện nguyện Âu Cơ - Việt Trì tặng khẩu trang y tế miễn phí cho học sinh để góp phần phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra