Các em HS có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng của  TT giao lưu văn hóa Việt Hàn
Các em HS có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng của TT giao lưu văn hóa Việt Hàn